Rekisteriseloste

Henkilötietolaki 10 § (523/1999)

Laatimispäivä:

20.10.2015

Rekisterinpitäjä:

Taitokaari Oy, Taitokaari-konsernin ja siihen kuuluvien yhtiöiden puolesta

Kaskimäenkatu 1, 33900 Tampere
y-tunnus: 0942555-8

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Lakiasiainjohtaja Maria Parker, maria.parker@taitokaari.fi

Rekisterin nimi:

a) Asiakasrekisteri
b) Henkilöstöhallinnon rekisteri
c) Markkinointirekisteri
d) Urakkatietojen rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Asiakasrekisteri on perustettu muiden kuin urakkayhteistyökumppaneiden eli asunnon- ja kiinteistön ostajien, kiinteistönvälittäjien, kiinteistön kehittämispalveluiden tarjoajien ja muiden asiakkaiden suhteiden hoitamiseksi. Henkilöstöhallinnon rekisteri on osa palkkahallintoa.

Markkinointirekisteri on alan toimijoille lähetettävää markkinointimateriaalia ja kutsuja varten. Urakkatietojen rekisteriin kerätään urakkayhteistyökumppaneiden tietoja.

Rekisterin tietosisältö:

Rekistereihin, lukuun ottamatta markkinointirekisteriä, talletetaan asiakkailta, henkilökunnalta ja muilta rekisterinimikkeissä mainittujen henkilöiden nimi, henkilötunnus, osoite ja ulkolaisilta toimijoilta myös passin kopio.

Tietotyyppi, jota talletetaan ovat henkilöstöhallinnon osalta, yllä mainittujen tietojen lisäksi, palvelukseen tuloaika, urapolku, palkkatiedot, ennakonpidätystä varten kerätyt tiedot sekä lähiomaisen nimi ja yhteystiedot (s-posti ja puhelinnumero).

Urakkatieto- ja asiakasrekisteriin kerätään myös tiedot tilatuista tai tilaamistamme palveluista. Markkinointirekisterin tietosisältö ovat sähköpostiosoitteet.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Henkilötiedot kertyvät omassa toiminnassa sekä saadaan rekisteröidyiltä itseltään. Markkinointirekisteriin kerätään myös tietoja julkisista tietolähteistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Keräämiämme asiakkaiden henkilötietoja (nimiä, henkilötunnuksia ja osoitteita) luovutetaan asiakkaan suostumuksella konsernin sisäisesti tarvittaessa heidän välisen sopimussuhteen hoitamista varten juoksevasti. Luovuttaminen perustuu urak-ka-, toimeksianto- tai muihin vastaaviin sopimuksiin. Tässä mainittu koskee myös asunnon- ja kiinteistönostajia, joiden henkilötietojen luovuttaminen tapahtuu välittäjiltä meille ja takaisin varaus- ja kauppasopimuksien tekovaiheessa sekä kauppahintojen hallinnoinnin yhteydessä.

Henkilöstöhallinto on ulkoistettu Taitokaari Property Management Oy:lle, jonka henkilöstöön kuuluvilla tietyillä salassapitosopimuksen varassa olevilla henkilöillä on oikeus käsitellä henkilötietoja palkanmaksua ja siihen kuuluvia tehtäviä varten.

Markkinointirekisteriä ei luovuteta muutoin kuin poikkeuksellisesti konserninsisäisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Ei.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Tapa jolla suojataan organisaation ulkopuolisilta: Tiedot talletetaan salattuun ja suojatulle verkkoasemalle käyttäen salasanasuojausta.

Käyttöoikeuksien rajaukset organisaation sisällä: Vain toimitusjohtajalla ja hallituksen jäsenellä sekä salassapitosopimuksen varassa olevalla henkilöstön jäsenellä on oikeus työtehtävien hoitamista varten kerätä ja tallettaa sekä käyttää henkilötietoja.

Kaikki henkilötiedot on säädetty sisäisin ohjeistuksin pidettäväksi salassa.