As Oy Helsingin Mäkipellontie 15

Kunnostettiin ja muutettiin olemassa oleva, vuonna 1969 rakennettu, Helsingin kaupungin vuokratontilla sijaitseva, mm. terveydenhuollon alaa palvellut rakennus asuinrakennukseksi. Alkuperäisestä rakennuksesta säilytettiin betoniset pilaripalkit, betonivälipohjat, portaat, hissikuilu sekä väestösuoja. Huoneistojen väliset seinät rakennettiin kevytrakenteisina. Julkisivujen osalta purettiin mm. ulkoverhous, lämmöneristeet, ovet ja ikkunat. Julkisivut korvattiin puuelementtirakenteella, jonka pinta rapattiin. Ikkunoiden vaihdon yhteydessä huoneistoihin lisättiin ranskalaiset parvekkeet. Nykyaikaisten materiaalien ja ratkaisujen käyttö edellä mainituissa toimenpiteissä paransi rakennuksen energiatehokkuutta. Vajaa ullakkokerros vesikattoineen purettiin ja korvattiin kolmannella täydellä kerroksella.

Kohde valmistui 7/2016. Myyty omistusasunnoiksi.