fbpx

Email Disclaimer / Yleiset sähköposti ehtomme

Tämä sähköpostiviesti mahdollisine liitteineen saattaa sisältää tietoa, jonka hallintaoikeus, luottamuksellisuus ja/tai julkistaminen on rajattua tai muutoin säädeltyä sovellettavissa olevan lainsäädännön tai sitä koskevien sopimuksien mukaan. Tämä viesti on tarkoitettu vain tiedoksi eikä sitä pidä pitää myynti-, osto- tai muuna tarjouksena tai virallisena vahvistuksena mistään liiketoimesta eikä myöskään Taitokaari Oy:n tai sen tytäryhtiön taikka tällaisen hallinnoiman yhtiön virallisena kantana, ellei siinä nimenomaisesti todeta niin. Sisältö on tarkoitettu ainoastaan nimetyn vastaanottajan käyttöön. Jos tätä sähköpostiviestiä ei ole tarkoitettu Sinulle, sen käyttö, kopiointi, muuttaminen ja hallussapito on kiellettyä. Sinun on heti poistettava viesti ja kaikki sen kopiot järjestelmästäsi. Tällaisen viestin osalta olet lain mukaan vaitiolovelvollinen, etkä saa myöskään välittää viestiä eteenpäin etkä käyttää viestiä hyväksesi. – Sähköpostin ei voida taata olevan turvallinen tai virheetön. Emme vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat aiheutua viestin tai sen tietojen vastaanottamisesta tai käyttämisestä.
Kaikki sähköpostissa oleva tieto, siinä kuvatut tuotteet ja palvelut tarjotaan siinä muodossa ja kunnossa kuin ne on kuvailtu, paitsi erikseen asiasta mainittaessa. Emme tässä takaa tiedon, tuotteen tai palvelun kaupallisuutta tai sen soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen. Emme myöskään tässä erityisesti markkinoi tai mene takuuseen ominaisuudesta liittyen mihinkään sähköpostissa olevan tietoon, tuotteeseen tai palveluun, emme niiden käytettävyydestä tai käytön tuloksista emmekä sivustolla olevan tiedon täsmällisyydestä, oikeellisuudesta, luotettavuudesta, ajankohtaisuudesta tai vastaavasta ominaisuudesta. Kaikki niiden tuloksellisuuteen tai käyttöominaisuuksiin liittyvä riski on sivuston käyttäjällä ja lukijalla.
Mikäli sähköpostissa olevassa tai suullisesti annetussa tiedossa taikka sähköpostissa mainitussa tuotteessa tai palvelussa on virhe, emme vastaa sen mahdollisesta korjaamisesta syntyneistä kustannuksista ilman eri sopimusta. Emme anna takuita muutoin kuin kirjallisena ja nimenomaisesti takuusta todeten.

Sivustolla olevista yleisistä ehdoistamme selviää muut vastuunrajoitukseen, salassapitoon, vahingon korvaamiseen, riitojen ratkaisemiseen, immateriaalioikeuksiin ja muihin ehtoihin liittyvät asiat. Sovellamme yleisiä ehtojamme jokaiseen liiketoimeen ellei muusta ole sovittu.

E-mail disclaimer
This email and any attachments may contain information, which may be possessed, protected as to confidentiality and/or published subject to limitations or other regulation by applicable law or contractually. This message is intended only for information and is not to be regarded as a sales, purchase or other offer or official confirmation of any business transaction, nor as the official position of Taitokaari Oy or its subsidiary or a company managed by any of these, unless it expressly indicates so. The contents is only for the designated recipient. If this message is not intended for you, the use, copying, amending and possession thereof is prohibited. You must immediately remove the message and any copies from your system. By law you are bound by confidentiality regarding such a message and you must not forward or use the message. – The email cannot be guaranteed to be safe or flawless. We do not assume any responsibility for any direct nor indirect damage that may be caused by the receipt or usage of the message or the information therein.
All information on the email, as well as the products and services described therein, are provided in the format and condition in which they are described, unless otherwise indicated. We do not warrant or represent the commerciality or the fitness for purpose. Neither do we market or warrant any characteristic related to information, products or services on the email, nor do we guarantee their use or results of use. We do not warrant the information, products and services for their accuracy, correctness, reliability, currentness or otherwise. All risk for their results and performance lies with the user and reader of the email message.
Should the information given in this email or orally or any product or service there endorsed contain a fault, we are not liable for any costs related to the repair thereof without a separate agreement. We do not give any other warranty, unless given expressly and in writing.

In our T&C is set out our terms regarding limitations of liability, confidentiality, damages, dispute resolution, immaterial property rights and other conditions. We apply our T&C to all our transactions unless otherwise agreed.

Tampereen toimipiste

Taitokaari Oy
Kaskimäenkatu 1
33900 Tampere, Finland

puhelin: +358 3 3579300

asiakaspalvelu@taitokaari.fi

Toimisto avoinna arkisin klo 9-16.

Asuntomyynti ja vuokraus, puh. 03 357 9340.
Helsingin toimipiste

Taitokaari Oy
Annankatu 25 (6. krs)
00100 Helsinki, Finland

Toimisto avoinna arkisin klo 9-16.

Asuntomyynti ja vuokraus,
Valor LKV puh. 044 338 5555.