fbpx

Hankekehittäminen

Hankekehittäminen

Omistaja-arvoa kasvattamassa 

Palvelumme kattaa koko kiinteistökehityksen elinkaaren ja ensisijaisena päämääränämme on omistaja-arvon kasvattaminen. 

Toimintamme filosofiaa ohjaa omistamisen näkökulma – investointi perustuu tilaajan asettamiin tuottotavoitteisiin ja arvoihin. 

Asiakkaamme tarpeesta riippuen voimme toteuttaa koko kiinteistökehitys- tai rakennuttamisprosessin tai vaihtoehtoisesti vain osan siitä. 

Kiinteistökehitys ja käyttötarkoituksen muutos 

Rakennusten vanhetessa ja ympäristön kehittyessä kiinteistöjen tuotto ei ehkä enää vastaa odotuksia. Määritämme kehittämisen raamit mahdollisuuksien, reunaehtojen ja tavoitteitten pohjalta ja toteutamme hankkeen näiden mukaisesti. Kustannusennusteen pitävyys on tuottotavoitteen saavuttamisen edellytys. 

Kaavakehityshankkeet 

Tavoitteena on maa-alueen arvon nostaminen asiakkaan sijoitusstrategian mukaisesti. Kehitämme alueita myös eri asiakastahojen yhteishankkeina. 

RS-kohteet 

Meillä on vahva kokemus ja osaaminen asuntomarkkinasta. Rakennusteknisen osaamisen lisäksi hallitsemme myös RS-kohteiden myynnin ja markkinoinnin järjestämisen 

Vuokratalokohteet kiinteistösijoittajalle 

Pitkä kokemus asuntovarallisuuden hallinnoinnista ja vuokrauksesta antaa meille ainutlaatuisen näkemyksen siitä, millaisia vuokra-asuntoja kannattaa rakentaa ja mille alueille. Vuodesta 2010 alkaen olemme olleet mukana yhteensä noin 1800 vuokra-asunnon rakennuttamisessa Etelä-Suomen alueella. 

Hankkeen tärkein vaihe 

Onnistumisen edellytykset luodaan jo hankekehitysvaiheessa. Ideoinnin lisäksi keskeinen tehtävä on varmistaa hankkeen toteutettavuus ja lopputuloksen laatu. Me Taitokaaressa näemme, että onnistunein hanke syntyy tiiviillä, monialaisella yhteistyöllä yhdessä asiakkaan kanssa. Ja tarjoamme jo hankekehitysvaiheessa käyttöösi seuraavat palvelut: 

  • hankemahdollisuuksien tunnistaminen ja innovointi 
  • tarveselvitykset 
  • arkkitehtoninen ja tekninen hankesuunnittelu 
  • kaupunkisuunnittelu ja asemakaavoitus 
  • asumisen ja toimitilojen konseptisuunnittelu 
  • arkkitehtuurikilpailut 
  • elinkaari- ja energiapalvelut 
  • rakennettavuusselvitykset 
  • kustannuslaskenta ja rakentamistalouden ohjaus 
  • projektinjohtopalvelut 

Kohti optimaalista lopputulosta 

Huolellinen, kohdetta kokonaisvaltaisesti tarkasteleva hankekehitys luo olennaista lisäarvoa kiinteistön omistajalle. Tärkeimmät ratkaisut tehdään jo hankkeen alussa, ja ne vaikuttavat kohteen tekniseen ja toiminnalliseen laatuun, hankkeen toteutuskustannuksiin ja -aikatauluun sekä ympäristökuormitukseen ja käyttökustannuksiin. Ensisijaisena päämääränä on aina tilaajan asettamien tavoitteiden mukainen optimaalinen lopputulos. 

Riippumattomuus 

Meillä on laaja yhteistyöverkosto, mutta olemme aidosti riippumattomia ja etsimme aina asiakkaan kannalta parhaan ratkaisumallin rahoituksen, suunnittelun ja rakentamisen suhteen. EMME OLE SITOUTUNEITA SUUNNITTELIJOIHIN TAI RATKAISUMALLEIHIN. 


Tampereen toimipiste

Taitokaari Oy
Kaskimäenkatu 1
33900 Tampere, Finland

puhelin: +358 3 3579300

asiakaspalvelu@taitokaari.fi

Toimisto avoinna arkisin klo 9-16.

Asuntomyynti ja vuokraus, puh. 03 357 9340.
Helsingin toimipiste

Taitokaari Oy
Annankatu 25 (6. krs)
00100 Helsinki, Finland

Toimisto avoinna arkisin klo 9-16.

Asuntomyynti ja vuokraus,
Valor LKV puh. 044 338 5555.